Ajalugu

Maadlusklubi Leo ajalugu 2000-2020

Ühe väikse klubi lugu. Alustan sellest, et tegime veel tegevsportlastena trenni Pärnus Niidupargi Lastekodu keldrisaalis Leo Kreinini juhendamisel. Meil oli koos hea punt poisse, treenisime, käisime laagrites ja võistlustel parima tulemuse saamise eesmärgil. Saabus suvi 2020, kui pidime sõitma Tartusse võistlustele, aga treenerit ei tulnud. Ootamatult oli legendaarne maadlusmees läinud manalateele. Olime šokeeritud ja jäime noorte poistena omapead. Tegime treeninguid järjekindlalt edasi. Edasine käekäik kujunes kuidagi väga tundmatuid, kuid väga põnevaid teid pidi. Mina ja minu treeningkaaslane Tõnu Tilk võtsime treeningtöö enda õlule, läksime selle käputäie poistega edasi, kes olid veel treener Leo grupist järele jäänud. Me hetkeks tundsime, et me olime üksi, kuna meil ei olnud Pärnus väga palju tutvusi. Mina olin Vändrast pärit poiss, kelle esimeseks treeneriks oli Karl Pajumäe ja Tõnu oli Koongast pärit poiss ja tema esimeseks treeneriks oli Harri Timberg.

Meid ühendas maadlus, olime mõlemad lõpetanud Tallinnas Eesti Spordigümnaasiumi maadluse erialal ja olime Eesti Meistrivõistluste medalimehed, saanud juba palju kogemusi välismaal laagerdamistega ja osalemistega paljudel rahvusvahelistel turniiridel ja samuti euroopa ja maailmameistrivõistlustelgi. Mõlema elutee tõi meid Pärnusse, kus olime saanud treenida Leo grupis napilt aasta.

      Peagi võttis meiega ühendust hea sõber ja treeningkaaslane Valeri Nikitin, kes oli tol ajal Eesti parim maadleja. Ta soovis meiega Pärnus koos treenida ja anda veel viimane lihv mõne kuu pärast saabuvatele Sydney´s toimuvatele olümpiamängudele. Treenisime koos terve suve teise poole ja olime hiljem väga õnnelikud, et Valeri saavutas oma karjääri parima tulemuse- olümpiamängude neljanda koha. Enne kooli algust võtsid meiega üllatuslikult ühendust endise treeneri kasvandiku Julian Kossinov´i vanemad, kelle ema andis meile 15 000 krooni, et me teeks Niidupargi hubases maadlussaalis remondi. Märkamatuks ei jäänud see ka Pärnumaa Spordiliidu juhile Kaiu Kustasson´ile, kes andis veel 10 000 krooni remondiraha juurde. Tollane keldrisaal sai korda ja sügisel saime poistega alustada jälle maadlushooaega. Töö läks käima ja saabus oktoobrikuu, kui trenni ilmus küpsemas eas härrasmees Raivo Pärna, kes tutvustas ennast endise treeneri sõbrana ja samuti endise matimehena. Ta nägi meis nooruslikku entusiasmi ja mõne aja pärast tegi mulle ettepaneku asutada täiesti uus klubi. Selleks ajaks ei olnud me saanud selget ülevaadet ega raamatupidamise andmeid eelmise klubi kohta, mille nimi oli Vägi. Juhtus ka samal sügisel selline tõsiasi, et endised andekad Leo kasvandikud Argo Mitt, Ahto Tilk, Taavi Tilk ja Julian Kossinov, kes saavutasid mitmetel maadlusturniiridel auhinnalised kohad, aga nende tulemused hilisemalt ei jõudnud meie klubi arvele, kuna meil puudus organisatsioon, keda me esindasime. Seega tuli asutada täiesti uus klubi, mille ühise otsusega panime klubi nimeks Spordiklubi Leo. Spordiklubi selle pärast, et tol ajal oli plaanis peale maadluse ühendada ühise mütsi alla veel teisigi spordialasid. Seda küll ei ole juhtunud ja hiljem oleme spordiklubi ümber registreerinud maadlusklubiks. Tegeleme kreeka-rooma, vaba- ja naistemaadlusega. Sumo ja rannamaadluse võistlustel käime kaootiliselt, aga spetsiaalselt nende jaoks ei treeni. Leo nimi sai endise treeneri eesnime järgi ja teiseks, et kreeka keeles tähendab see sõna lõvi, mis kajastub ka meie klubi logol. Esimese Spordiklubi Leo logo tegi meile Julian Kossinov.

      MTÜ Spordiklubi Leo on kantud ametlikult registrisse 9.01.2001, mille asutajaks olin mina Raiko Hiis ja Raivo Pärna. Juhatusse kuulusid asutajad ja Tõnu Tilk. Minust sai klubi tegevjuht, president tänase päevani. Moodustasime meie päris esimese noorte grupi Pärnu Ülejõe Lasteaia viimase rühma kasvandikest. See oli väga meeldiv kogemus. Üllatuslikult 20-st treenijast jäid alles kõik 100%-liselt suvevaheajale minnes.

      Saabus kevad 2001 aastal, mil saabus meile väga dramaatiline sõnum. Nimelt visati meid Niidupargi Lastekodu äsja remonditud saalist välja, kuna Kutsehariduskeskus hakkas selles majas täisremonti tegema ja hiljem ei olnud enam seal maadlejatele kohta. See oli šokk. Saali kasutamise leping oli sõlmitud ühelt poolt Leo Kreinini ja teiselt poolt lastekodu direktori Riho Alliksoo vahel.

Leo oli surnud ja Riho oli selleks ajaks ametikohta vahetanud ja meie pidime äsja ise oma käe järgi remonditud saaliga hüvasti jätma. Algas periood, kus olime käpuli. Otsisime abi ka linnalt uue treeningruumi saamisel, kuid endises Pärnu linnas ei ole meil tänaseni tekkinud päris oma saali, kus me saame ennast kindlalt tunda. Viisime treeninguid läbi erinevates kohtades, mis saidki olla juba etteteadlikult ajutised (maadlustreeningute jätkusuutlikuks läbiviimiseks on vajalik aastaringselt soe treeningsaal, statsionaarse maadlusmati võimalus ja pesemistingimused)- küll rõsketes ja väikestes keldrisaalides, Raeküla kooli koridoris, Kurtide ühingu endises soojustamata võimlas kuni tekkis treeningsaal Pärnu Spordihalli väikesesse saali, mis oligi ehituse planeerimisel ettenähtud kahevõitlusaladele. Alustasime 2009 aasta lõpus, kui oli äsja hall valminud. Suvevaheaja möödumisel soovisime sügisel treeninguid täie hooga jätkata, aga kõigi kahevõitlusalade (maadlus, judo, taekwondo) jaoks oli uks kinni. Maakeeles öelduna oli linnas poliitiline võim vahetunud ja tolleaegne spordihalliga seotud juhtkond oli suvel meie selja taga teinud otsuse, et kahevõitlusalad paigutada ümber nn. tolleaegsesse külma ja kaugele remontivajavasse Kaluri halli. Meie asemel tulid Pärnu Spordihalli sulgpallurid. Küll aga positiivses võtmes peab ütlema, et tolleaegne Pärnu linna spordinõunik Uuno Koort oli mulle algusaastatel andnud lubaduse, et hakkame linna poolt teid toetama, kui on ettenäidata tulemused. See pani pingutama ka kitsastes oludes. Nii ka oli, ta pidas oma sõnadest kinni. Tänase päevani saame Pärnu linna toetustega arvestada.

      Korraldasime algusaastatel Raivo Pärna eestvedamisel palju demonstratiivesinemisi Pärnumaal maadluse populariseerimiseks. Kõige meeldejäävam oli Vändra Gümnaasiumi võimlas koos kahekordse maailmameitri August Englase 80 aasta juubeli tähistamisega 15.jaanuar 2005. Tolleaegne kooli direktor tõi meie esinemist vaatama kogu kooli pere. See oli ülim ja suurim tunnustus. August oli meie klubi nn. Auliige, kes käis nii mõnelgi maadluse propageerival üritusel osalemas ja elas meie tegemistele kaasa. Samuti oli meil maadluse populariseerimisel võimalus osaleda nn. näitlejatena hilisematel aastatel 2012.a. ja 2013.a. Endla Teatri suveetendusega `Seljatas sada meest`, mis toimus Pärnu Vanalinna Põhikooli võimlas. Maadlejatest osalesid Tõnu Tilk, Raiko Hiis, Argo Mitt, Lainer Trussmann, Carl Heinmets ja Janno Lampp.

      2002 kevadel saalide ja kohapealsete vanade maadlejate otsingutel kohtusime Gristen Heinmets´ga, kes treenis noori poisse juba aastaid Paikuse Lasteaia rühmaruumis. Seal olid ka maadlusmatid maas, kus saime vahetevahel treenida ka oma grupi poistega. Samal kevadel suheldes Paikuse vallavanemaga (endise matimehega ja kunagise Leo Kreinini õpilasega) Kuno Erkmann`iga ja Paikuse Põhikooli direktoriga Aare Külaots´ga, tekkis meil võimalus vanas valla spordikeskuses taaselustada kunagine maadlussaal 2002 aasta sügisest. Treenerina oli nõus kampa lööma Gristen Heinmets. Temal oli juba järjepidevalt treeneritöö kogemust alates 80-ndate aastate lõpust ja teeb seda siiani. See hetk oli meie klubi ajaloos üks tähtsamaid, kuna meil on siiani Paikusel headele tingimustele vastavad treeningtingimused ja järjepidev treeningtöö. Tagantjärele võin öelda, et seal kus on head treeningtingimused, stabiilsus ja järjepidevus, on tulemus garanteeritud. Nii tuligi alles 2012 aastal esimene Eesti Meistrivõistlustel kadettide vanuseklassis saavutatud meistritiitel kreeka-rooma maadluses päris meie oma klubi kasvandiku Rasmus Siinmaa poolt.

      Algusaastatel aitasid meid treeningtöös veel Argo Mitt, Janno Lampp ja Argo Saluste. 2005 aastast ühines meiega kogenud treener Jaan Männi 2005.a., kes tegeles vabamaadlusega. Stabiilsete treeningtingimuste võimaluste otsingud Pärnusse jätkusid ja leidsime treenimis-võimalused 2010.a.-2013.a. Pargi 1 saalis (kunagises 90-ndate aastate maadlussaalis vanas kutsetehnikumis), seejärel remontisime rendile võetud vana bussijaama (Ringi 3) II korruse ruumi aastal 2013 lõpus ja kohandasime selle maadlussaaliks 6x8m, mida toetas Ardis Ehitus OÜ. Ehitustöö teostas Randel´i, Raimond´i ja Ramon´i isa Riho Uibo ja lammutustöö tegime ära oma klubi aktivistidega. Saali tuli pidulikult avama 2014.a. maikuus Heiki Nabi. Saali pidasime aastani 2019.a. ja sellest ajast siiani treenime Pärnus Raba 1 Lasketiiru maja matisaalis.

      Sindis käisid meil treeningud Sindi Gümnaasiumi väikeses spordisaalis (igal treeningul tuli arvestada mattide maha panekuga ja ülesse võtmisega) kuni aastani 2015. Seejärel õnnestus koostöös omavalitsusega saada Pärnu mnt 23, Sindi (vana teenindusmaja) väike maadlussaal, kuhu saime statsionaarselt matid maha panna kuni aastani 2019. Seejärel saime Sindi Gümnaasiumi väiksesse spordisaali statsionaarse matisaali võimaluse tänase päevani. Oleme selle üle väga õnnelikud.

      Siinkohal pean paslikuks rääkida isiklikust klubi rahastusest ja toetustest. Mina ja minu äripartner Indrek Rand asutasime ehitusettevõtte OÜ Ardis Ehitus. Leppisime kokku, et mina maadlusmehena soovin toetada maadlust ja tema kirikutegelasena kirikut. Pean seda panust kõige tähtsamaks aastatel 2004-2014 väga väga oluliseks, kuna sellel perioodil oli meil aastaringselt palju võistlusi, laagerdamisi, arenevas klubis palju treeningvahendite soetamist ja ei olnud veel korralikke ettenäidatavaid tulemusi ja omavalitsuste rahalist panustamist. Märgin ära, et enne Ardist aastatel 2003-2004 teostasime erinevatel objektidel ehitustöid MTÜ Spordiklubi Leo´ga, mille kaudu teenisid igapäevast leiba paljud maadlusklubi võtmeisikudki. Mittetulundusühinguga ehitusteenuse pakkumine ei ole loomulikult jätkusuutlik, mille edaiseks arenguks tuligi moodustada osaühing.

      Maadlusklubi Leo maadlejate tulemused aastatel 2001-mai 2021 nii kreeka-rooma, vaba-, naiste-, ranna- ja sumomaadluses (välja on toodud Eesti Meistrivõistluste- EMV ainult medalikohad; Euroopa Meistrivõistluste- EM kõik kohad; Maailma Meistivõistluste- MM kõik kohad):

Ahto Tilk- 2003.a. kreeka-rooma maadluses U20 vanuseklassis EMV (-76kg) II koht;

Raiko Hiis- 2005.a. sumos täiskasvanute EMV (-85kg) III koht;

Ott Juurikas- 2005.a. sumos täiskasvanute EMV (üle 115kg) III koht ja absoluutkategoorias I koht;

Lainer Trussmann- 2005.a. sumos täiskasvanute EMV (-115kg) III koht;

Kadi Lõõbas- 2005.a. sumos täiskasvanute EMV (-80kg) II koht;

Raili Oad- 2005.a. sumos täiskasvanute EMV (üle 80kg) III koht;

Kauri Mitt- 2006.a. rannamaadluses U18 vanuseklassis EMV (-50kg) II koht; 2009.a. kreeka-rooma     maadluses U20 vanuseklassis EMV (-50kg) III koht; 2010.a. kreeka-rooma maadluses täiskasvanute EMV (-55kg) III koht;

 

Carl Heinmets- 2007.a. kreeka-rooma maadluses U16 vanuseklassis EMV (-59kg) III koht; 2012.a. kreeka-rooma maadluses U20 vanuseklassis EMV (-84kg) III koht;

Argo Mitt- 2008.a. (-66kg), 2010.a. (-66kg), 2016.a. (-75kg), 2017.a. (-71kg), 2019.a. (-77kg) kreeka-rooma maadluse täiskasvanute EMV III kohad; 2014.a. kreeka-rooma maadluses täiskasvanute EMV (-71kg) II koht; 2018.a. rannamaadluses täiskasvanute EMV (-80kg) I koht;

Hannes Maal- 2008.a. vabamaadluses U18 vanuseklassis EMV (-46kg) III koht;

Karoliine Maalinn- 2010.a. naistemaadluses U16 vanuseklassis EMV (-52kg) III koht; 2011.a. naistemaadluses EMV (-48kg) III koht ja rannamaadluses EMV (-55kg) II koht; 2012.a. naistemaadluses U18 vanuseklassis EMV (-60kg) II koht ja U20 vanuseklassis EMV (-55kg) III koht; 2013.a. naistemaadluses U20 vanuseklassis EMV (-55kg) III koht; 2014.a. (-58kg), 2015.a. (-69kg) naistemaadluses täiskasvanute EMV II kohad; 2016.a. naistemaadluses täiskasvanute EMV (-69kg) III koht;

Marita Tomberg- 2011.a. (-44kg) ja 2012.a. (-52kg) naistemaadluses U16 vanuseklassis EMV III kohad;

Rasmus Siinmaa- 2011.a. kreeka-rooma maadluses U16 vanuseklassis EMV (-66kg) III koht; 2011.a. vabamaadluses U16 vanuseklassis EMV (-73kg) II koht; 2012.a. vabamaadluses U18 vanuseklassis EMV (-69kg) III koht; 2012.a. kreeka-rooma maadluses U18 vanuseklassis (-76kg) I koht;

Madis Heinmets- 2011.a. kreeka-rooma maadluses U18 vanuseklassis EMV (-46kg) II koht ja 2012.a. (-54kg) III koht; 2012.a. (-55kg) ja 2013.a. (-58kg) kreeka-rooma maadluses U20 vanuseklassis EMV III kohad;

Randel Uibo- 2011.a. vabamaadluses U16 vanuseklassis EMV (-53kg) III koht; 2012.a. kreeka-rooma maadluses U16 vanuseklassis EMV (-53kg) III koht ja vabamaadluses (-59kg) III koht; 2013.a. kreeka-rooma maadluses U16 vanuseklassis EMV (-66kg) I koht ja vabamaadluses I koht; 2013.a. kreeka-rooma maadluses U18 vanuseklassis EMV (-63kg) II koht ja vabamaadluses III koht; 2014.a. kreeka-rooma maadluses U16 vanuseklassis EMV (-66kg) I koht ja vabamaadluses (-73kg) I koht; 2014.a. vabamaadluses U18 vanuseklassis EMV (-69kg) I koht ja rannamaadluses (-70kg) II koht; 2015.a. kreeka-rooma maadluses U18 vanuseklassis EMV (-76kg) I koht ja vabamaadluses I koht; 2015.a. kreeka-rooma maadluses U20 vanuseklassis EMV (-74kg) II koht ja U18 vanuseklassis Suboticas EM (-69kg) XV koht, kes osales meie klubi ridades esimesena nii suurel võistlusel; 2016.a. kreeka-rooma maadluses U18 vanuseklassis EMV (-69kg) I koht, rannamaadluses (-70kg) I koht, vabamaadluses (-76kg) I koht ja kreeka-rooma maadluses U18 vanuseklassis Stokholmis (-69kg) XXVIII koht; 2018.a. kreeka-rooma maadluses U20 vanuseklassis EMV (-72kg) I koht, Roomas EM XIX koht ja täiskasvanute EMV I koht; 2019.a. kreeka-rooma maadluses U20 vanuseklassis EMV (-72kg) I koht, Pontevedras EM XVIII koht ja Tallinnas MM XXIV koht ja täiskasvanute EMV I koht; 2020.a. kreeka-rooma maadluses täiskasvanute EMV I koht ja rannamaadluses II koht;

Mikk Merila- 2012.a. kreeka-rooma maadluses U18 vanuseklassis EMV (-100kg) III koht;

Valeri Krivkov- 2014.a. kreeka-rooma maadluses U20 vanuseklassis EMV (-50kg) III koht;

Tiia-Triin Tomson- 2014.a. naistemaadluses U16 vanuseklassis EMV (-44kg) III koht; 2015.a. naistemaadluses U16 vanuseklassis EMV (-44kg) I koht ja U18 vanuseklassis (-46kg) III koht; 2016.a. naistemaadluses U16 vanuseklassis EMV (-52kg) II koht, U18 vanuseklassis (-46kg) I koht ja Stockholmis (-46kg) XVII koht ja täiskasvanute EMV (-48kg) II koht; 2017.a. naistemaadluses U18 vanuseklassis EMV (-52kg) I koht, U20 vanuseklassis (-55kg) II koht ja täiskasvanutes (-53kg) I koht; 2018.a. naistemaadluses U18 vanuseklassis EMV (-57kg) II koht ja Skopjes EM XIV koht, täiskasvanute EMV I koht ja rannamaadluses (-65kg) I koht; 2019.a. naistemaadluses U20 vanuseklassis EMV (-62kg) I koht; Pontevedras EM IX koht ja täiskasvanute EMV I koht; 2020.a. naistemaadluses U20 vanuseklassis Porvoos EMV (-62kg) I koht, täiskasvanute EMV I koht ja rannamaadluses (-65kg) I koht;

Sander Tagu- 2014.a. kreeka-rooma maadluses U16 vanuseklassis EMV (-32kg) III koht; 2015.a. vabamaadluses U16 vanuseklassis (-32kg) II koht; 2016.a. vabamaadluses U16 vanuseklassis EMV (-35kg) I koht ja kreeka-rooma maadluses (-32kg) I koht; 2017.a. kreeka-rooma maadluses U16 vanuseklassis EMV (-35kg) I koht ja vabamaadluses (-42kg) I koht; 2017.a. kreeka-rooma maadluses U16 vanuseklassis Belgradis EM (-35kg) IX koht; 2018.a. kreeka-rooma maadluses U18 vanuseklassis EMV (-45kg) I koht ja vabamaadluses I koht; 2018.a. kreeka-rooma maadluses U18 vanuseklassis Skopjes EM (-45kg) XIII koht; 2019.a. kreeka-rooma maadluses U18 vanuseklassis EMV (-55kg) I koht ja vabamaadluses III koht; 2019.a. kreeka-rooma maadluses U20 vanuseklassis EMV (-55kg) I koht; 2020.a. kreeka-rooma maadluses U20 vanuseklassis EMV (-60kg) I koht;

Martin Timberg- 2015.a. kreeka-rooma maadluses U16 vanuseklassis EMV (-73kg) II koht; 2016.a. kreeka-rooma maadluses U18 vanuseklassis EMV (-85kg) III koht; 2017.a. kreeka-rooma maadluses U18 vanuseklassis EMV (-85kg) II koht ja vabamaadluses I koht; 2017.a. kreeka-rooma maadluses U20 vanuseklassis EMV (-84kg) III koht ja täiskasvanute EMV (-80kg) III koht; 2019.a. kreeka-rooma maadluses U20 vanuseklassis EMV (-77kg) III koht;

Raimond Uibo- 2015.a. kreeka-rooma maadluses U16 vanuseklassis EMV (-38kg) I koht ja vabamaadluses (-42kg) III koht; 2016.a. kreeka-rooma maadluses U16 vanuseklassis EMV (-42kg) II koht ja vabamaadluses (-47kg) II koht; 2017.a. kreeka-rooma maadluses U16 vanuseklassis EMV (-47kg) III koht, Belgradis EM XXV koht, U18 vanuseklassis EMV (-46kg) II koht ja vabamaadluses III koht; kreeka-rooma maadluses U16 vanuseklassis EMV (-52kg) I koht ja Györis EM X koht ja sumos EMV (-65kg) III koht, U18 vanuseklassis EMV (-51kg) I koht ja vabamaadluses II koht; 2019.a. kreeka-rooma maadluses U18 vanuseklassis EMV (-65kg) I koht, Faenzas EM XX koht ja U20 vanuseklassis EMV (-63kg) II koht; 2020.a. kreeka-rooma maadluses U18 vanuseklassis EMV (-71kg) I koht ja rannamaadluses I koht, kreeka-rooma maadluses täiskasvanute EMV (-72kg) III koht, vabamaadluses (-74kg) III koht ja rannamaadluses (-70kg) II koht;

Sven Tagu- 2016.a. kreeka-rooma maadluses U16 vanuseklassis EMV (-32kg) II koht ja vabamaadluses I koht; 2017.a. kreeka-rooma maadluses U16 vanuseklassis EMV (-32kg) II koht ja vabamaadluses (-35kg) II koht; 2018.a. kreeka-rooma maadluses U16 vanuseklassis EMV (-38kg) III koht;

Allan-Devid Ševtsov- 2016.a. kreeka-rooma maadluses U16 vanuseklassis EMV (-59kg) II koht ja vabamaadluses (-73kg) II koht; 2016.a. kreeka-rooma maadluses U18 vanuseklassis EMV (-63kg) III koht; 2017.a. vabamaadluses U16 vanuseklassis EMV (-85kg) I koht ja U18 vanuseklassis (-76kg) III koht; 2017.a. kreeka-rooma maadluses U16 vanuseklassis Belgradis EM (-73kg) XII koht; 2018.a. vabamaadluses U18 vanuseklassis EMV (-92kg) I koht; 2019.a. kreeka-rooma maadluses U18 vanuseklassis EMV (-110kg) I koht ja vabamaadluses I koht; 2020.a. vabamaadluses U20 vanuseklassis Porvoos EMV (-97kg) I koht ja täiskasvanute EMV II koht;

Robyn Paulberg- 2016.a. kreeka-rooma maadluses U16 vanuseklassis EMV (-59kg) III koht ja U18 vanuseklassis (-58kg) III koht; 2017.a. kreeka-rooma maadluses U16 vanuseklassis EMV (-66kg) II koht, vabamaadluses (-73kg) III koht ja Belgradis EM (-66kg) XXII koht; 2018.a. kreeka-rooma maadluses U18 vanuseklassis EMV (-71kg) I koht, Skopjes EM X koht, Zagrebis MM XXIII koht, vabamaadluses EMV II koht ja rannamaadluses (-80kg) II koht, kreeka-rooma maadluses U20 vanuseklassis EMV (-72kg) III koht; 2019.a. kreeka-rooma maadluses U18 vanuseklassis EMV (-71kg) II koht, Sofias MM (-80kg) XXVI koht, vabamaadluses EMV (-71kg) III koht ja rannamaadluses (-80kg) I koht, kreeka-rooma maadluses U20 vanuseklassis EMV (-72kg) III koht ja rannamaadluses täiskasvanute EMV (-80kg) III koht; 2020.a. sumos U18 vanuseklassis EMV (-80kg) I koht ja absoluutkategoorias III koht, kreeka-rooma maadluses täiskasvanute EMV (-77kg) III koht ja vabamaadluses (-79kg) II koht;

Matthias Tuulik- 2018.a. kreeka-rooma maadluses U16 vanuseklassis EMV (-85kg) III koht; 2020.a. kreeka-rooma maadluses U20 vanuseklassis EMV (-87kg) III koht;

Andreas Välja- 2019.a. sumos U12 vanuseklassis EMV (-60kg) I koht;

Hendrik Lasn- 2020.a. kreeka-rooma maadluses U16 vanuseklassis EMV (-75kg) II koht ja vabamaadluses III koht;

Renee Paatsi- 2020.a. kreeka-rooma maadluses U16 vanuseklassis EMV (-85kg) III koht ja vabamaadluses II koht;

Monika Riivald- 2020.a. naistemaadluses täiskasvanute EMV (-62kg) III koht;

Silver Tagu- 2020.a. kreeka-rooma maadluses U16 vanuseklassis EMV (-48kg) III koht;

Tanner Tilk- 2020.a. kreeka-rooma maadluses U16 vanuseklassis EMV (-52kg) III koht;

Carl Nilov- 2020.a. kreeka-rooma maadluses U16 vanuseklassis EMV (-52kg) III koht.

Maadlusklubi Leo tulemused samadel tiitlivõistlustel klubide arvestuses on järgmised (ainult medalikohad): 2016.a. kreeka-rooma maadluses U16 vanuseklassis EMV II koht ja vabamaadluses II koht; 2017.a. vabamaadluses U16 vanuseklassis EMV II koht; 2018.a. kreeka-rooma maadluses U18 vanuseklassis EMV II koht ja vabamaadluses III koht; 2019.a. kreeka-rooma maadluses U18 vanuseklassis EMV III koht ja U20 vanuseklassis II koht.

      Maadlusklubi Leo on korraldanud järgmised võistlused:

1. Leo Kreinini Mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses aastast 2002 kuni tänaseni igaaastaselt järjepidevalt. Naistemaadluse kaasasime aastast 2010 alates. Praeguseks on toimunud juba 19 võistlust. Esimesed pidasime Pärnus vanas kutsetehnikumi võimlas (Pargi 1), 2013.a. Sindi Gümnaasiumi võimlas ja kõigil ülejäänud aastatel 17 korda Paikuse spordikeskuses (aastal 2014.a. oli meil võimalus pidada esimesed võistlused uues vastvalminud Paikuse Spordikeskuses) ; osalejate arv on olnud kuni 150; osavõtjad on olnud Eestist, Lätist, Leedust, Soomest ja Rootsist. Võistluste aukülastajana on alati kohal olnud Leo Kreinin`i lesk Silvi Kreinin, kes koos oma perekonnaga algatas alates 2005 aastast kreeka-rooma maadluses raskekaalus -130kg võitjale aastaseks auhinnaks rändkarika, kuhu graveeritakse igal aastal võitja nimi; tuntumatest maadlejatest on võistlustel osalenud Valeri Nikitin, Heiki Nabi ja Helary Mägisalu; Leo mälestuseks istutasin 1.05.2018 tamme Eesti 100 raames Sindi parki;

2. Rannamaadluse Eesti Meistrivõistlused 2008.a., 2009.a., 2018.a. ja 2020.a. Pärnu rannas koostöös Eesti Maadlusliiduga;

3. Paikuse Meister kreeka-rooma maadluses 2009.a. Paikuse Spordikeskuses;

4. Juunioride Eesti Meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses 2012.a. Pärnu Spordihallis ja 2015.a. Paikuse Spordikeskuses koostöös Eesti Maadlusliiduga;

5. Eestimaa Spordiliit Jõud Meistrivõistlused kreeka-rooma, vaba- ja naistemaadluses 2015.a. Paikuse Spordikeskuses koostöös Eestimaa Spordiliit Jõud´iga ja Pärnumaa Spordiliiduga;

6. Kalev-Tul-Jõud kreeka-rooma maadluses meeskondlikus võistluses 2017.a. Paikuse Spordikeskuses koostöös Eesti Spordiselts Kalev`iga;

7. Kadettide Eesti Meistrivõistlused kreeka-rooma ja naistemaadluses 2017.a. ning kreeka-rooma, vaba- ja naistemaadluses 2018.a. ja 2019.a. Paikuse Spordikeskuses koostöös Eesti Maadlusliiduga;

8. Pärnumaa Meistrivõistlused algusaastatest kuni tänaseni igaaastaselt järjepidevalt. Oleme korraldanud 2007.a. Juurikaru Põhikoolis, 2009.a. ja 2010.a. Pärnu Spordihallis, 2013.a. Sindi Gümnaasiumi võimlas ja kõigil ülejäänud aastatel 15 korda Paikuse Spordikeskuses koostöös Pärnumaa spordiliiduga;

9. Nublust-Nabiks seeriavõistluse II etapi vabamaadluses Paikuse Spordikeskuses 2018.a.

      Traditsiooniliselt on Maadlusklubi Leo korraldanud alates 2003.aastast oma noormaadlejatele igaaastaselt treeninglaagreid üldfüüsilise arengu, ühtsustunde tõstmise ja koolivaheaja sisustamise eesmärgil. Laagrid on toimunud Lemmerannas, Kihnus, Uulus, Häädemeestel, Käärikul, Kuremaal, Matsirannas, Paikusel ja Jõulumäel.

      Oleme lähetanud Audentese Spordigümnaasiumisse Tallinnasse õppima kreeka-rooma maadluse erialale Kauri Mitt 2006.a.-2009.a.; Randel Uibo 2014.a.-2018.a.; Sander Tagu 2018.a.-2021 (praegu on kooli lõpetamas) ja Ahto Tilk, kes lõpetas Audentese Spordigümnaasiumi nime saanud kooli I lennuna 2001 aastal.

      Ajalooliselt on hea ära märkida, et meie esimene koduleht sai valmis aastal 2009 Silver Univer´i poolt, alates 2012 aastast on seda hallanud Kauri Mitt ja on esimese sissekande teinud klubi Facebook lehele aastal 2014.a., teda omakorda on aidanud Carmen Kivistik ja eelmisest aastast toimetab sellega kuni tänaseni Robyn Paulberg ja on täiendusena loonud 2020.a. Instagram lehe.

Siin on kaasa aidanud ka klubi aktivist Rasmus´e ja Koit´i isa Andres Tõnismäe.

Klubi raamatupidamisega on tegelenud 2001.a.-2006.a. Amelia Voor ja alates 2006.a. kuni tänaseni Kristiina Teki. Erinevaid projekte, taotlusi ja aruandlusi on aidanud teha aastast 2007 kuni tänaseni Marju Trumsi.

      28.05.2018 kutsusin kokku üldkoosoleku, kus otsustasime muuta Spordiklubi Leo nime ja valida uus juhatus. Uueks nimeks sai Maadlusklubi Leo ja uued juhatusliikmed tänaseni on Raigo Paulberg, Kauri Mitt, Riho Uibo, Tõnu Tilk ja Raiko Hiis.

      Treeneritest kui kõige tähtsamatest isikutest:

Gristen Heinmets- klubi alustala, kes on viinud alates 2002 kuni tänaseni treeninguid läbi kreeka-rooma maadluses Paikuse maadlussaalis, algusaastatel treenis ka Pärnus ja Sindis; Paikuse auraamatusse kantud 2014.a. (tunnistus 4); valitud Pärnumaa aasta noorte treeneriks 2017;

Jaan Männi- vabamaadluses on treeninguid andnud aastatel 2005-2017 Pärnus ja aastatel 2006-2007 Häädemeestel; täna veedab pensionipõlve ja on aktiivne maadlusveteran;

Kauri Mitt- annab treeninguid noortele kreeka-rooma ja naistemaadluses alates 2012 aastast kuni tänaseni Sindis ja Paikuse Lasteaias; tegutseb ka maadluskohtunikuna, omab rahvusvahelist litsentsi;

Argo Saluste- andis vaba- ja naistemaadluse treeninguid algusaastatel Paikusel ja 2008 aastal Häädemeestel;

Argo Mitt- andis algusaastatel treeninguid Sindis kreeka-rooma maadluses ja on käinud praeguseni vajaduspõhiselt asendamas treeninguid;

Arne Maalinn- viib läbi vaba- ja naistemaadluse treeninguid alates 2010 aastast kuni tänaseni Pärnus; Maadlusklubi Leo moto väljatöötaja- `maadlus teeb osavaks` 2012.a.;

Tõnis Naarits- treenib edasijõudnud maadlejaid kreeka-rooma maadluses alates 2019 aastast Paikusel ja Sindis;

Tõnu Tilk- algusaastatel kreeka-rooma maadluses andis treeninguid Pärnus ja nüüd viimastel aastatel on vajaduspõhiselt käinud asendamas treeninguid; tegutseb ka maadluskohtunikuna, omab rahvusvahelist litsentsi;

Randel Uibo- andis Sindis treeninguid kreeka-rooma maadluses 2018-2019 õppeaastal;

Raigo Paulberg- viimastel aastatel on vajaduspõhiselt käinud asendamas treeninguid Paikusel ja Sindis;

Harri Timberg- andis treeninguid kreeka-rooma maadluses 2016-2018 Toris, Paikusel ja Pärnus;

lahkus meie hulgast 2018.a.;

Enn Oja- abitreenerina käis abiks treeningutel vaba- ja naistemaadluses Pärnus ja Paikusel aastatel 2010-2017; lahkus meie hulgast 2017.a.

Maadlusklubi Leo on algusest peale olnud Eesti Maadlusliidu ja Pärnumaa Spordiliidu liige. Pean väga tähtsaks, et meil on statsionaarsed matisaalid olemas Paikusel, Sindis ja Pärnus. Siinkohal suur au ja kiitus omavalitsuste toetusele nende heade tingimuste eest. Vaadates täna tagasi, siis pean ütlema, et selles osas on Paikuse vald ja tänaseks 2017.a. ühinenud Paikuse osavald loonud meile kõige stabiilsemad ja paremad tingimused maadluse arendamiseks. Lõpetuseks veel, et tänaseks on võidelnud Sander Tagu ja Robyn Paulberg kohad Euroopa Meistrivõistlustele. Need toimuvad kuu aja pärast, aga sellest räägime juba järgnevas ajaloo etapis.

2.06.2021 (Raiko Hiis, Maadlusklubi Leo president)